Velká Morava nám zanikla – Zhodnocení akce PK + Foto

29 Čvn

Tak se stalo, akce předmětové komise informatiky a SLŠ Podvečerní hlídky Bitva o Velkomoravskou říši je za námi. O co vlastně šlo a jak to celé probíhalo?

Účastníci se stali členy jedné ze šesti frakcí (Moravští Mojmírovci (Mojmír II.), Nitranští Mojmírovci (Svatopluk II.), Přemyslovci, Bavoři, Slezané a Maďaři, plus jedna nehráčská frakce v podobě Lužice), vedli spolu války, bitvy, intriky a sňatky na taktické mapě o velikosti A1. Hra byla tahová, každý tah bylo nutno odevzdat rozkaz za frakci organizátorům (Minreth, Dave).

Pro lepší pocit matematické části osazenstva, která tvořila dobrých 42,85 % hráčů, jsme se ukotvili i v čase – začali jsme na jaře roku 898. Stihli jsme odehrát dva herní roky. Jak je vidno na následující fotce, počasí našim válkám moc nepřálo:

Pocasi-2000

Na počasí padala samá blbá čísla.

Zde počáteční situace na taktické mapě:

Tah 0.

Tah 0. – Jaro 898

Jak můžeme vidět, variabilita možných spojenectví byla značná. Ale nyní již k prvnímu tahu!

Tah 1.

Tah 1. – Léto 898

Vlhké léto roku 898 se prodiplomatizovalo do úplného zdiplomatizování. Byly uzavřeny nesčetné sňatky (vzhledem k tomu, že dívka byla v osazenstvu přítomna jen jedna, mohla si každá frakce tvořit imaginární kamarády-členy své dynastie a ty využívat ve sňatkové politice) a Bavoři zahájili stavbu nového sídla. Armády se verbovaly. Významný byl tento tah především pro pohanskou Lužici, kterou se rozhodli okamžitě získat sousední Slezské kmeny a hrdinně sem vytáhli. Lužice volala o pomoc a zjistila, že tah předtím slibovaná podpora byla jaksi proti jiné frakci. Nebyl však všem dnům konec.

Tah 2.

Tah 2. – Podzim 898

 

Jak se totiž Lužice dozvěděla, proti Slezanům se chystala převeliká aliance. V podzimních plískanicích Slezané vyhlásili ještě válku Moravským Mojmírovcům, takže válčili se dvěma frakcemi (frakce mohly užívat efekty tzv. frakčních karet, Slezané, jakožto pohané, mohli aktivovat kartu, která jim přidávala finance za každou frakci, se kterou byli ve válce). Netušili ovšem, že příjem z frakční karty se zdvojnásobí, to když aliance Mojmírovců, Maďarů a Přemyslovců provedla frontální útok. Češi a Moravané oblehli Dolní Slezsko a jeho hlavní místo (zhruba tam, kde později stála Vratislav) a Maďaři se vrhli zezadu na Polsko. Zdálo se, že osud Slezska je zpečetěn. Trochu k tomu přispěla i Lužice, která zajímavou taktikou – pokusem o výpad, který zredukoval obránce její jediné državy na polovinu, zabránila vyhladovění državy za jeden pouhý tah, a tak Slezané nemohli Lužici rychle dobýt a ta tak vázala stále jejich síly.

Tah 3. - Zima 898

Tah 3. – Zima 898

Ani kruté mrazy zimy roku 898 nepřinesly Slezanům důvody k radostem, ba naopak. Obležení Lužice těsně předtím, než byli obránci vyhladověni, prorazily síly Bavorů. S vojskem šel i biskup, který poté knížete Lužických Srbů a přední velmože země pokřtil. Lužice kupodivu přežila. Ani v polských rovinách to nevypadalo dobře, neboť Maďaři provedli jednu z mála úspěšných ztečí této hry, a hlavně vytvořili na cestě z Horního Slezska do Polska záseky, takže armáda, která šla pevnosti na pomoc, nedorazila. Obležení Dolního Slezska také zesílilo a hromadící se síly moravských i nitranských bratří rodu Mojmírovců na severní Moravě také nevěštily nic dobrého. Leč, slovy klasika, všechno je jinak.

Tah 4. - Jaro 899

Tah 4. – Jaro 899

Předchozí rok by si na Slezany nevsadil ani prognostik. Snad právě proto se situace najednou obrátila. Předně, Nitransko zjistilo, že z války proti Slezsku mu nic nekápne, a tak zase odtáhlo domů, zlé sevření, které hrozilo naprostou porážkou, tak trochu pominulo. Aliance však hlavně naprosto neodhadla záměry Slezanů. Jejich vojsko se rychle přesunulo z Horního do Dolního Slezska a spolu s posádkou hlavního města sevřelo spojené moravsko-české síly do kleští. Bitva byla velmi dlouhá, první nájezd slezské jízdy nadělal v moravsko-českých oddílech paseku, nicméně aliance se držela zuby nehty a využívala svojí střeleckou převahu a Slezany válečné štěstí opustilo. Po tuhých bojích nakonec rozhodla opět slezská jízda, prorazila linie české pěchoty, dostala se k přemyslovským a mojmírovským lučištníkům a zcela je zdecimovala. Domů ustoupily jen fragmenty sil těchto dvou mocných rodů. Slezsko bylo zachráněno.
Když obrat ve válce, tak ale pořádný – V Lužici proběhlo Slezany přiživené pohanské povstání, které svrhlo pokřesťanštěného knížete, ovládlo Lužici a zahnalo Bavory. Nicméně i tak zde zůstávala hrozba v podobě maďarských hord v Polsku.

Tah 5. - Léto 899

Tah 5. – Léto 899

Horké a naprosto suché léto roku 899 přineslo další, avšak očekávatelné zvraty. Nicméně, než se jimi budeme zabývat, zůstaneme ještě chvíli ve Slezsku. Morava se spolu s Maďary odhodlala k novému útoku, který oblehl celý východ slezského území.
O překvapení se zasloužili Bavoři. V Lužici jim to nevyšlo, tak to zkusili jinde – oblehli bohatou jižní Moravu a pokusili se o neúspěšnou zteč, ani otevření bran nevyšlo. Druhým překvapením pak bylo Nitransko, které z předchozí války ustoupilo. Nyní jeho armády vstoupily do pohanské Panonie, oblehly její západní část a u hranic jejich kopinické oddíly rozdrtily maďarské strážní vojsko.

Tah 6. - Podzim 899

Tah 6. – Podzim 899

Poslední, šestý tah, deštivý podzim. Karty se zamíchaly a znovu rozdaly – Přemyslovci neuhádli záměr Slezanů, ani Moravané ne. A tak mezitím co moravská armáda šla na pomoc Maďarům proti Nitře, podnikli Slezané vpád na severní Moravu a dobyli ji. To byl snad jediný úspěšný vpád na nepřátelské území. Maďarské posádky se totiž v Panonii srdnatě bránily, a tak přestože nitranští oblehli a podnikli zteče na tři državy, neměli štěstí a nedobyli ani jedinou. Na severu se Maďaři raději rychle stáhli (a následně odolali zteči Slezanů, kteří vyhlásili reconquistu). No a Bavoři se rozhodli zaútočit na moravského spojence – rod Přemyslovců a vtrhli na Šumavu, kde Přemyslovce porazili. Jižní Morava se zatím dokázala udržet, avšak na jak dlouho, to nikdo neví.

Ve výsledku se tak utvořily tyto aliance: Přemyslovci, Moravští Mojmírovci a Maďaři versus Slezané, Nitransko a Bavoři (byť není jasné, zda tyto aliance byly zcela provázány). Mezi Nitrou a Bavory to však jisté je, neboť všichni svobodní příslušníci tamějších rodů se v obrovské velkosvatbě vzali. Další vývoj je nejasný – Moravané byli zle svíráni nepřáteli, ale spojenecká vojska mohla udělat rozhodně své. V závěru lze tedy říci, že ani jedna ze stran neměla jasné vítězství. Jisté je však toto:
1) Slezská princezna Hildegarda, která se na začátku hry provdala za Přemyslovce a prý pak svého manžela napadla, strávila ve vězení v Čechách celé roky. Žalářníky prý tak děsila, že ji raději nechali uprchnout.
2) Velká Morava se definitivně rozdělila. Otázka zní, která část by vůbec přežila, neboť všechny frakce se držely navzájem na lopatkách.
3) Maďarské posádce X-Wingu, který nouzově přistál v Lužici, se podařilo opravit stroj a vznést se do vzduchu. Pokus přistát na subprovincii s kódem XWing se ale nepodařil, takže to posádka nabořila do římského nápisu na trenčínské skále. Výsledek byl vskutku zajímavý – historici se nikdy nedozvěděli o tom, že Římané pobývali na dnešním Slovensku, ale domnívají se, že Maďaři měli vskutku koně rychlejší než vítr.
(Pokud těmto řádkům nerozumíte, tak podrobně prozkoumejte mapu, naleznete na ní zmiňované letadélko. Subprovincie s kódem XWing své kódové označení dostala poté, co se na ni při rozdělování kódů obsahujících počáteční místo jejího regionu a číslo zapomnělo)

Organizátoři děkují účastníkům za skvělou hru a úžasnou atmosféru. Pokud se nenaskytnou nějaké zásadní problémy, nejen na vaši žádost se uvidíme příští rok u podobné hry s jinou tématikou 🙂

Jak bylo přislíbeno budoucím čtvrťákům, budou se moci akce zúčastnit také, pokud se zavčasu přihlásí. Informace získáte s dostatečným předstihem opět na tomto webu.

Fotky:

Napsat komentář