Kronika – zápis z XXVI. tréningu (16. 9. 2016) – Vivat Magister generalis Stromeček!

18 Zář

I sešlo se ke druhému tréningu nezvykle málo členů Hlídky. Účast byla téměř rekordně nízká, neb části členstva se podařilo školní rok zahájit dílem maroděním, dílem informatickým sdružováním probíhajícím více jak týden, zaučováním na brigádě, nebo spací přípravou na „noční“ vstávání další den. Suma sumárum šest členů se sešlo. K překvapení velmistra Minretha, který spočítal hlasy zúčastněných, bylo zjištěno, že tato minorita drží v současné době vládu nad hlídkou. Čím to? Váha hlasu člena se odvíjí od toho, kolikrát v posledních pěti tréninzích dorazil. Součet veškeré účasti za posledních 5 tréningů byl 47. Těchto šest dalo dohromady pohodlnou většinu 27. A tak se začaly dít věci…

Velmistr Minreth, jenž staré Nenduane v Podvečerní hlídku rozhodl se přetavit, již postupem času zjistil, že někteří jeho žáci jsou zkušenější, než on sám (proměnná někteří obsahuje v současnosti cca 1-3 lidi). Rozhodl se tedy jmenovat si zástupce. Tím se stal Medvídek (jeho dlouhé vlasy se pokoušely vstát hrůzou, neboť to znamená zodpovědnost! Bohové!), jakožto nejzkušenější šermíř i teoretik. A po roce vykonávání funkce velmistra se Minreth rozhodl dát příležitost novým, mladým („Ale to už já nebudu, to přijde jinej, mladší. Sekáč.“), aby směřovali činnost Hlídky tam, kam by chtěli. Koneckonců, nejstarší členové již náš ústav absolvovali. Sněm jeho rezignaci přijal s mírným zděšením.

Proč? Otevírala se hrůzná otázka, kdo bude vést Hlídku dál? Někteří by i chtěli, ale mají často jiné aktivity. Druzí se toho zase děsili. Nakonec byl velmistrem (hochmeisterem) jednomyslně zvolen Stromeček, a to většinou 27/47 hlasů. Úkol před sebou nemá tak děsivý, neboť starý velmistr se rozhodl část svých povinností nadále vykonávat jakožto strážce tradic, což byla funkce nově zavedená změnou stanov, opět většinou 27/47 hlasů. Na dosazení do této funkce už stačila jen většina z přítomných, té bylo dosáhnuto (27/27).

Co to pro nás znamená? Nový velmistr již vyslovil některé ideje, uvidíme, které dozrají. Nicméně jedno je jasné – Medvídkovi se nepodařilo všechny přesvědčit, že je neschopný (přestože předstíral pralesní opici, věšel se a lozil po stromech) a zůstal zástupcem. Co to znamená? Medvídek je na S… ne, ještě byste si to vyložili špatně!
Obecně, přezdívky Hlídky dokáží vytvářet nejrůznější kombinace…

Napsat komentář