Kronika – zápis z XXVII. tréningu (23. 9. 2016)

11 Říj
  1. 9. roku 2016. sešli jsme se v průměrném počtu osmi členů, z nichž jeden dezertoval kvůli skautu. Trest za jeho hanebný čin ho nemine příští tréning.

Byl slušný poměr zbraní a členů, a po většinu doby byly téměř všechny využívány. Šerm byl tentokráte tedy v duchu kompetitivním, jak s jednoručními tak s obouručními zbraněmi. Za zmínku stojí Grizzly (zvaný Medvídek), který vydržel bojovat po skoro celou dobu tréningu.

Co se týče úrazů, nedopadl tento tréning také nijak špatně. I přes Terčin natlučený (nyní již upadávající) prst a Grizzlyho naražené koleno, nebyly zaznamenány žádné další úrazy tohoto typu, zlomeniny, useknuté končetiny, a dokonce ani stětí hlav.

Dále pak byl vyvinut nový typ duelu, kdy protivník vedle klasického platného zásahu ztrácí život také pokaždé, když mrkne. Bylo zvažováno navýšit v takovémto duelu počet životů o dva.

Pro kronikářovo otravné naříkání nad jeho rozvrtaným zubem se Sykycká příprava výjimečně nekonala v KFC, ale ve Vaňkovce. Tam se ke zklamání bývalého velmistra probíraly jen Magicky a Hearthstone. Na druhou stranu na zmíněném místě kronikář objevil fungující strojek na led, a s nadšeným výrazem donesl svým bratrům z Hlídky jejich oblíbenou Pepsi s ledem (led s Pepsi).
(Pozn. korektury: Tím ledem nás kronikář štve ještě z dob Nenduane…)

Vysoká účast vydržela až do pozdních hodin, a obecně řečeno by se dal tento tréning považovat za vydařený.

Napsat komentář