Kronika – zápis z tréninku 8.6.

13 Čvn

Ač dnešní trénink nebyl výjimečný ani docházkou, ani bojovou aktivitou, stal se zásadním mezníkem ve vývoji Podvečerní hlídky, když v průběhu obvyklého potrénikového vysedávání ve fastfoodovém-řetězci-jež-nebude-jmenován dospěla shromážděná skupina k jistému zajímavému odhalení. Dle stanov Hlídky máme velkou většinu, tudíž jsem plně usnášení schopní.

Následující bouřná politická diskuze se protáhla až do pozdních hodin večerních, a teprve druhým nenápadným náznakem personálu Vaňkovky byla násilně utnuta z důvodů zavírací doby. I přes náhlý a nevybíravý zásah okolního světa zvládl překvapivě podobně smýšlející sněm zavést velké množství různě zásadních změn.

Prvotní změnou a zároveň změnou nejzávažnější stal se přesun titulu z nicneděláním zmožených beder bývalého velmistra Stromečka na mladická a energická bedra Markova. Po krátké a velmi jednostranné diskuzi, kde Stromečkova marná obhajoba své nebetyčné lenosti a nespolehlivosti byla bez milosti smetena neúprosnou a suverénní obžalobou* byl jednohlasně odvolán a nahrazen velmistrem novým.

*(pozn. autora: Ha! Vždycky vyhraju! Medvídek je nejlepší! In your face, you filthy casual)

Další významnou změnou byla úprava definice čestného člena Hlídky. Dle nejnovějších stanov nabývá čestný člen podobných práv jako člen řádný. To znamená, že je-li spravedlivě zvolen velkou většinou a projde-li přijímacím rituálem, jsou mu přiznány hlasy podle aktivity stejně jako členovi řádnému. Na rozdíl od řádného člena, ale stále nemůže zastávat oficiální funkce ve struktuře Podvečerní hlídky. Také titul nováčka byl rozšířen i na kandidáta na titul čestného člena.

Úpravám neunikl ani samotný přijímací rituál. Špalír byl shledán nedůstojným a obtížně proveditelným a tudíž se čistě kvůli druhému jmenovanému důvodu stal minulostí. Nový rituál, nenápadně připomínající události jistého seriálu, jenž byl prosazen především díky nadšení jeho skvělého úžasného perfektního a dokonalého medvědího tvůrce*, byl po velmi krátké diskuzi také zařazen do stanov. Byly také navrženy a schváleny drobné kosmetické úpravy našeho webu.

*(pozn. autora: Má prohlášení, postoje i názory jsou vždy naprosto objektivní)

Vůbec nejtěžším a přesto nejrychlejším bodem dne byla úprava statutu některých členů řádných na členy bývalé. Následující entity byly sice s těžkým vědomím ale přesto bez váhání zbaveny veškerých svých výsad: kvestor Papi, kuchmistr Erb, člen Miki, člen Kytík a členka Terka. Na veselejší notě byl úplnou většinou přiznán titul nováčka osobám zvaným Tom a Ziggy*. Vítejte do řad Podvečerní hlídky.

*(pozn. autora: Proč některé přezdívky vypadají jako taková ta slova za hodně bodů, se kterými lidi zkoušejí podvádět ve Scrabble? „Ha! Ziggy za 15! Vyhrál jsem!“)

Posledním probíraným tématem, a vypadá to tématem vůbec nejobtížnějším, se ukázala volba nové vlajky. Jediné na čem se zúčastněným povedlo shodnout je její nutnost, s čímž ale zase silně nesouhlasí někteří členové nezúčastnění. Bohužel návrh v MS Paintu udělaný na notebooku při cestě domů šalinou (zcela překvapivě) neohromil dostatečné množství aktivních členů, a tudíž diskuzi neukončil, stále tato debata žhavě probíhá na messangerové skupině a vypadá to, že probíhat ještě nějaký čas bude.