Kronika – zápis z CXXII. tréningu (24. 5. 2019) – Nový člen!

28 Kvě

V měsíci květnu se řady Hlídky rozrostly o dalšího stálého člena. Stal se jím Tadeáš, historicky nejmladší člen Hlídky, pročež byl jmenován oficiálním vyslancem pro nižší gymnázium. Cesta ke členství byla trnitá, porazit velmistra v souboji trvalo řadu měsíců a věta Máš nekonečně mnoho dalších pokusů mohla znít pomalu jako výzva ke vzpouře, leč podařilo se. A, třeba, nám z nižšího brzy přijdou další nováčkové…?