Kronika – zápis ze 140. tréningu (13. 12. 2019) – Polštářovo-vlaštovkové války

16 Pro

Psal se pátek třináctého a pisatel těchto řádků se ubíral opět na Hlídku do malé tělocvičny na vyšším gymnáziu. Přestože bylo ještě brzy a tréning Hlídky ještě neměl vypuknout, z tělocvičny se ozývalo mnoho hlasů a zvuky boje. Neznělo to jako badminton, který se zde pod dohledem prof. Zvolské obvykle odehrával… Otevřev dveře, uviděl pisatel něco zcela nevídaného! Mnoho hrdinných reků bojovalo v tělocvičně hlava nehlava. Jen místo zbraní se jim rukami míhaly… polštáře a vlaštovky.

Pisatel záhy na vlastní kůži pocítil soustředěnou palbu všech zbraní, které si milice tvořená především nováčky z 1.A připravila. Papírových vlaštovek bylo velké množství; zůstaneme raději u naivního doufání, že byly určitě vyrobeny mimo vyučovací hodiny našeho ústavu.

Celkově bylo na posledním tréningu roku 2019 velmi živo. Mnoho nováčků, z nichž většina se objevila již poněkolikáté, doplnilo řídnoucí a stárnoucí řady stálého členstva. Snad jim bojový zápal vydrží a snad v nastalém roce všichni úspěšně složí přijímací rituál. Stárnoucí Hlídka má ale naději.

Nováčci se též postarali i o kulturní vložku 140. tréningu, to když sehráli scénu z Cimrmanova veledíla Blaník. Což vhodně doplnilo navozenou atmosféru… A pak podvečer skončil. Podvečerní hlídka se rozešla a předala hlídku nad školou organizátorům BrNoci, kam část členstva záhy zamířila.

Ještě zbývá poslední zpráva: Náš velkomožný pán a vládce, rozumějte zvolený velmistr Dave, se chystá šířit věhlas Podvečerní hlídky v dalekých krajích finských, pročež Hlídku v jeho půlroční nepřítomnosti povede velmistrův zástupce Minreth.

Uvidíme, jak si povede Hlídka v dalších letech. Však už bude na světě šestým rokem…