Stanovy sepsány!

24 Led
První verze stanov Hlídky byla schválena a vyvěšena ZDE. Stanovy kromě organizačních věcí obsahují i systém přijímání nováčků nebo zvykové poznámky a legendy, které, jak se známe, budou záhy nejdelší částí stanov… ...
Read more »