O nás

Je tomu již několik let, kdy několik statečných duší zamířilo bojovat do světa Azeroth, na tábor Warcraft. I rozhodli se, že scházet pravidelně se budou. Čtyři byli, dva z nich ještě své přátele pozvali. A tak vzniklo Nenduane, v erbu majícího kolibříka.

Časem bylo třeba přiverbovat nové členy, neboť ti starší až na výjimky začali postrádat čas na pravidelnou účast. A tak se stále zvyšoval podíl lidí z Jarošky.

Jednoho podzimního dne jeden z členů učil v nižším ročníku dějepis a rozhodl se zde provést další verbování. S verbováním byl úspěšný. Ale byl problém s časem tréningů. Staré Nenduane se scházívalo o sobotách, kdy mohli dorazit i členové z dalekých jižních krajů, tzv. Delegace hodonínské. Tato část však již dávno nechodila pravidelně, vlastně nechodila skoro vůbec. A tak se mohlo přistoupit k reformě.

Bula Renovatio Nenduanii:
Na vědomost se dává, že velmistr Minreth, té funkce první, po konsultaci s majoritou všeho členstva započal kroky k reformě Nenduane.
§1 – Nenduane, odteď provozně nazýváno „Staré Nenduane“, budiž se dále schází o druhé hodině v soboty, a to v dobách, kdy Delegace hodonínská nebo lidé, kteří dlouhodoběji nebudou moci chodit na pravidelné tréningy, tento tréning svolají.
§2 – Řádné a pravidelné tréningy se přesouvají do pracovního týdne na pátky od 14:30, sraz ve vestibulu Jarošky.
§3 – Založen jest studentský spolek na Jarošce: Podvečerní hlídka.

Tímto rozhodnutím se zvedla průměrná účast na tréningu z 4 lidí na 12. Podvečerní hlídka zahájila svoji činnost.

Za laskavého souhlasu pana ředitele a pana školníka na NG (kterému byla bleskurychle dána čestná hodnost zbrojmistra) bylo Hlídce povoleno využívat prostory na nižším gymnáziu, kde pravidelně trénovala v prvním roce svého působení. Momentálně využíváme prostor na VG, popřípadě nedalekého parku.

Členové Hlídky na konci roku 2018.

Část členů Hlídky k 27.5.2016 zachycená náhodným kolemjdoucím-jarošákem při cestě na tréning.